Informatiekwaliteit erover praten helpt

Met de hier voorgestelde aanpak hebben we op een moderne manier invulling gegeven aan de ideeën van Total Information Quality Management van Larry English. Eén van zijn belangrijkste principes is, dat het aanbrengen van datakwaliteit in gegevensverzamelingen op zich niet genoeg is, maar pas effect sorteert als daardoor het kwaliteitsgedrag van de gebruikers in positieve zin wordt beïnvloed.
Title: Informatiekwaliteit? Erover praten helpt.
Written by: Peter Alons, Rob Arntz
Published: DB/M 17 2, March 2006
Language: Dutch
Back to Top