Het metadata frame in actie

Het Atos Origin Metadata Frame is gericht op volledige benutting van het conceptuele niveau van het informatieaspect. Onze methode is buitengewoon heilzaam gebleken in verschillende branches. Na gebruik ervan in een project hebben het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en Atos Origin de Computable Award 2007 gewonnen voor het beste IT-project in de zorg.

Read more ...

Zelfs de klant begrijpt het

De aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ontworpen CaseTalk tool zorgt ervoor dat de IT-leken onder de opdrachtgevers en IT-specialisten eindelijk duidelijkheid krijgen: over wat de één als oplossing wil en wat de ander daarvoor biedt.

Read more ...

Informatiekwaliteit erover praten helpt

Met de hier voorgestelde aanpak hebben we op een moderne manier invulling gegeven aan de ideeën van Total Information Quality Management van Larry English. Eén van zijn belangrijkste principes is, dat het aanbrengen van datakwaliteit in gegevensverzamelingen op zich niet genoeg is, maar pas effect sorteert als daardoor het kwaliteitsgedrag van de gebruikers in positieve zin wordt beïnvloed.

Read more ...

Wat HAN kan, kan sap niet

Guido Bakema wil bescheiden blijven en zijn lectoraat geen concurrent noemen van multinationale bedrijven als SAP. Feit is dat er binnen de HAN drie tools ontwikkeld zijn die met een paar drukken op de knop iets doen waar veel bedrijven om zitten te springen. En wat SAP niet levert. Namelijk het koppelen en volledig integreren van alle losse applicaties. Een zelfstandig onderdeel van de hogeschool gaat er dit jaar nog mee de markt op.

Read more ...

Single point of definition metadata

In dit artikel heb ik als stelling geponeerd dat beheersbaar, en daarmee verantwoord en betaalbaar metadata management vereist, dat de vier niveaus van modellering - conceptueel, logisch, fysiek en technisch - goed en zorgvuldig gescheiden worden gehouden. Ik heb getracht daarbij te beschrijven wat ik daar precies mee bedoel. Het ultieme doel daarvan is om 'single-point-of-definition' metadata management mogelijk te maken, waarmee redundante opslag van de metadata optimaal beheersbaar kan worden gehouden.

Read more ...

Unificatie Objecttypen Feittypen

In moderne feittype-georiënteerde methoden voor informatie-analyse, zoals n-air nested NIAM (Nijssens Informatie Analyse Methode), wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid feiten te zien als objecten. Voor dit objectificeren van feiten, dat evenals het feitbegrip zelf een taalkundige grondslag heeft, gebruikt Nijssen ook wel de linguïstische term nominalisatie. In dit artikel wordt ook het objectbegrip voorzien van een betere linguïstische grondslag door alle niet-lexicale objecten in NIAM consequent te beschouwen als nominalisaties van feiten. Wij zien deze stap als de logische consequentie van de filosofie dat informatiemodellering niet de werkelijkheid zelf, maar de communicatie over de werkelijkheid beoogt te modelleren (communication oriented approach). Een belangrijk theoretisch en praktisch resultaat van deze zienswijze is een eenvoudige architectuur voor CASE-tools voor het vastleggen van NIAM-feitengrammatica's en het genereren van relationele schema's daaruit via database-operaties. Van didactisch belang is het simpele generieke gegevensmodel waartoe deze zienswijze leidt en waarvan niet alleen NIAM en het relationele model speciale gevallen zijn, maar ook andere informatiemodellen, zoals het binaire, het functionele, het semantische en het entity-relationship-model, die eruit ontstaan door het opleggen van daartoe geëigende beperkingsregels.
Back to Top