Het metadata frame in actie

Het Atos Origin Metadata Frame is gericht op volledige benutting van het conceptuele niveau van het informatieaspect. Onze methode is buitengewoon heilzaam gebleken in verschillende branches. Na gebruik ervan in een project hebben het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en Atos Origin de Computable Award 2007 gewonnen voor het beste IT-project in de zorg.
Title: Het Metadata Frame in actie
Written by: Peter Alons
Published: DB/M 19 6-7, September-October 2008
Language: Dutch
Back to Top