Unificatie Objecttypen Feittypen

In moderne feittype-georiënteerde methoden voor informatie-analyse, zoals n-air nested NIAM (Nijssens Informatie Analyse Methode), wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid feiten te zien als objecten. Voor dit objectificeren van feiten, dat evenals het feitbegrip zelf een taalkundige grondslag heeft, gebruikt Nijssen ook wel de linguïstische term nominalisatie. In dit artikel wordt ook het objectbegrip voorzien van een betere linguïstische grondslag door alle niet-lexicale objecten in NIAM consequent te beschouwen als nominalisaties van feiten. Wij zien deze stap als de logische consequentie van de filosofie dat informatiemodellering niet de werkelijkheid zelf, maar de communicatie over de werkelijkheid beoogt te modelleren (communication oriented approach). Een belangrijk theoretisch en praktisch resultaat van deze zienswijze is een eenvoudige architectuur voor CASE-tools voor het vastleggen van NIAM-feitengrammatica's en het genereren van relationele schema's daaruit via database-operaties. Van didactisch belang is het simpele generieke gegevensmodel waartoe deze zienswijze leidt en waarvan niet alleen NIAM en het relationele model speciale gevallen zijn, maar ook andere informatiemodellen, zoals het binaire, het functionele, het semantische en het entity-relationship-model, die eruit ontstaan door het opleggen van daartoe geëigende beperkingsregels.
Title: De Unificatie van objecttypen en feittypen, een praktisch en didaktisch vruchtbare theorie
Written by: Harm van der Lek, Guido Bakema, Jan Pieter Zwart
Published: Informatie, May 1992
Language: Dutch
Back to Top